Iskolánk története:

Az intézményt az 1920-as években kialakított és kiépült Rákóczitelep gyermekei iskoláztatására hozták létre: az iskola 1929 szeptemberében nyitotta meg kapuit. 1933-ban Szentkereszty Tivadar királyi tanfelügyelő írta a Békés vármegye népoktatásának történetében: "Jelenleg is 11 iskola működik Orosháza község határában… Külterületi állami iskolák: … a Rákóczitelepi iskolát pedig, amely két tantermes, a község 1929-ben építette 46.630 pengő költséggel." Ugyancsak ő megjegyzi: a "Rákóczitelepi állami elemi iskola Orosháza külterületén a legszebb iskola…". Az beiratkozott gyerekek létszáma folyamatosan nőtt: 1929-ben 121, 1939-ben 182, 1943-ben 302 diák járt az intézménybe.
A második világháború után a Rákóczitelepi Általános Iskola önállóvá vált, két kéttantermes tagintézménnyel bővítve a közeli Gyopárhalmán és Újosztáson. Erre a magas osztálylétszámok miatt volt szükség. Az 1960-as évek elején Rákóczitelepen a növekvő tanulólétszám megkívánta a központi iskolaépület bővítését: immár 4 tanterem, ebédlő, klubszoba és szertár állt a tanulók rendelkezésére. A mezőgazdasági gyakorlati foglalkozásokhoz jól felszerelt gyakorlókertet kapott az intézmény. 1967-ben több mint 300 diák járt ide. A felsősök a központi épületben, az 1-2. osztályosok Újosztáson, a 3-4. osztályosok pedig Gyopárhalmán kaptak helyet.


1952-től 1981-ig Györe József igazgatása alatt állt az iskola.
1982-től 1991-ig Szemenyei Ferenc vezette az oktató-nevelő munkát.
1997-ben a központi iskolát két tanteremmel bővítették, így az addigra leromlott állagú Újosztási épületet bezárhatták, 2003-ban pedig a tetőtér beépítésével kialakított új központi épületszárnyba került az alsó tagozat, így végre mind a 8 évfolyam a központi épületben tanulhatott.
Az V. Számú Általános Iskola 2000. augusztus 1-től az Eötvös József Általános Iskola telephelyévé vált. Ekkor került sor a tornaterem kialakítására, a beton kézilabdapálya felújítására. A fejlődés azóta is folyamatos, javultak az informatika oktatás feltételei, és a tárgyi felszereltség. A 2011-es tanévtől három tanteremben aktív táblákkal, a legmodernebb technikát felhasználva folyik az oktatás.
2007-ben az iskola Orosháza Város Általános Iskolájának a részévé vált, majd 2011-ben a város oktatásában bekövetkező változások során a Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Vörösmarty Mihály Tagintézményének telephelye lett.


A rákóczitelepi hagyományok közé tartozik a mindennapos testnevelés, hagyományőrző programok, a karácsonyi játszóház és az évtizedek óta jól működő Oviprogram. Ugyanakkor az iskola közösségszervező erőként is szerepet vállal Rákóczitelepen. Az eltelt évek során a telephely személyi és tárgyi feltételei jelentősen javultak, felzárkózott a város intézményeinek színvonalára.

Készült: 2011.10.20. | Készítette: Pirer Katalin | Az oldalon található képi és szöveges tartalom szerzői jogvédelem alatt áll!